# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-155ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง : 113  cm.

ความสูง : 14.54  m.