# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-157 ตะโก

ชื่อต้นไม้ :  ตะโก

เส้นรอบวง :               152                 cm.

ความสูง :                         10.35           m.