# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-1 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  66   cm.

ความสูง :   4.39   m.