# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-2 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  160     cm.

ความสูง :   6.63     m.