# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-5 มะรุม

ชื่อต้นไม้ : มะรุม

เส้นรอบวง :  185     cm.

ความสูง :   6.63     m.