# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-6 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  75     cm.

ความสูง :   4.78     m.