# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-7 มะยม

ชื่อต้นไม้ : มะยม

เส้นรอบวง :  55     cm.

ความสูง :   4.78     m.