# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-8 ขนุน

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  105    cm.

ความสูง :   6.15     m.