# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-9 มะยงชิด

ชื่อต้นไม้ : มะยงชิด

เส้นรอบวง :  53    cm.

ความสูง :   4.87    m.