# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
ู6-10 ชมพู่

ชื่อต้นไม้ : ชมพู่

เส้นรอบวง :  42    cm.

ความสูง :   5.20     m.