# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-75 ตะแบก

 ตะแบก

เส้นรอบวง  93   cm.

ความสูง  5.43  m.