# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-76 ตะแบก

 ตะแบก

เส้นรอบวง  76   cm.

ความสูง 5.43  m.