# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-79 กุ่ม

 กุ่ม

เส้นรอบวง 150   cm.

ความสูง  6.50 m.