# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-85 พรมเลียง

พรมเลียง

เส้นรอบวง  50   cm.

ความสูง  5.43 m.