# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-86 จามจุรี

 จามจุรี

เส้นรอบวง  300  cm.

ความสูง  13.64 m.