# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-87 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  37   cm.

ความสูง  4.20 m.