# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-93 พุทรา

 พุทรา

เส้นรอบวง  24   cm.

ความสูง  3.74  m.