# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-95 ชมพู่

 ชมพู่

เส้นรอบวง 37   cm.

ความสูง 3.74  m.