# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-96 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  45   cm.

ความสูง 6.54  m.