# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-97 หูกระจง

 หูกระจง

เส้นรอบวง  28   cm.

ความสูง  4.60  m.