# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-101 หว้า

หว้า

เส้นรอบวง   73  cm.

ความสูง   6.03 m.