# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-103 มะขาม

 มะขาม

เส้นรอบวง  30   cm.

ความสูง  4.12  m.