# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-107 พิกุล

 พิกุล

เส้นรอบวง  47 cm.

ความสูง  2.58  m.