# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
11-42 คูณ

 คูณ

เส้นรอบวง  42   cm.

ความสูง  4.62  m.