# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-109 ก้ามปู

 ก้ามปู

เส้นรอบวง  97  cm.

ความสูง 4.04  m.