# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-110 หูกระจง

 หูกระจง

เส้นรอบวง  55   cm.

ความสูง  5.58  m.