# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-113 ลีลาวดี

 ลีลาวดี

เส้นรอบวง  38   cm.

ความสูง   5.20 m.