# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-11 ชมพู่

ชื่อต้นไม้ : ชมพู่

เส้นรอบวง :  42     cm.

ความสูง :   5.20     m.