# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-12 ขนุน

ชื่อต้นไม้ : ขนุน

เส้นรอบวง :  47    cm.

ความสูง :   3.03     m.