# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-13 ขนุน

ชื่อต้นไม้ : ขนุน

เส้นรอบวง :  46     cm.

ความสูง :   5.20     m.