# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-115 ลีลาวดี

  ลีลาวดี

เส้นรอบวง  38   cm.

ความสูง  5.20  m.