# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-14 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  90     cm.

ความสูง :   5.44     m.