# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-116 ลีลาวดี

 ลีลาวดี

เส้นรอบวง  38   cm.

ความสูง  5.20  m.