# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-16 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  98     cm.

ความสูง :   6.63    m.