# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-118 กระดังงา

  กระดังงา

เส้นรอบวง  72  cm.

ความสูง   5.31  m.