# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-17 มะยม

ชื่อต้นไม้ : มะยม

เส้นรอบวง :  35     cm.

ความสูง :   3.11     m.