# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-18 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง

เส้นรอบวง :  60     cm.

ความสูง :   6.15     m.