# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-121 ปีบ

ปีบ

เส้นรอบวง   25  cm.

ความสูง   3.02 m.