# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-21 น้อยโหน่ง

ชื่อต้นไม้ : น้อยโหน่ง

เส้นรอบวง :  28     cm.

ความสูง :   5.23    m.