# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-122 ตะแบก

 ตะแบก

เส้นรอบวง  60   cm.

ความสูง  5.20  m.