# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-23 มะยงชิด

ชื่อต้นไม้ : มะยงชิด

เส้นรอบวง :  27     cm.

ความสูง :   3.97     m.