# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-24 มะยงชิด

ชื่อต้นไม้ : มะยงชิด

เส้นรอบวง :  23     cm.

ความสูง :   3.97     m.