# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-25 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  40    cm.

ความสูง :   3.97     m.