# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-125 ตะโก

  ตะโก

เส้นรอบวง  140   cm.

ความสูง  7.46  m.