# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-26 มะกรูด

ชื่อต้นไม้ : มะกรูด

เส้นรอบวง :  30     cm.

ความสูง :   4.12     m.