# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-126 ตะโก

 ตะโก

เส้นรอบวง  100   cm.

ความสูง  9.99  m.