# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-129 มะพร้าว

 มะพร้าว

เส้นรอบวง  60   cm.

ความสูง   3.74 m.