# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-130 มะพร้าว

  มะพร้าว

เส้นรอบวง   65  cm.

ความสูง   8.14 m.