# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-28 ชะมวง

ชื่อต้นไม้ : ชะมวง

เส้นรอบวง :  87     cm.

ความสูง :   4.07     m.