# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-29 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  56    cm.

ความสูง :   5.08     m.